Ontwikkeling Peelwachter in Ospel stap dichterbij

Op woensdag 23 februari ondertekenden de initiatiefnemers van het plan Peelwachter in Ospel en wethouder Koolen van Nederweert een overeenkomst waarmee de ontwikkeling van het plan een belangrijke stap dichterbij komt. Het plan aan de rand van de kern Ospel gaat uit van een woonconcept van 20 duurzame zorggeschikte woningen met extra voorzieningen zoals een museum en een gezamenlijke tuin. Het gemeentebestuur is positief over de ontwikkeling. “Peelwachter sluit aan bij de veranderende woonbehoeftes,” aldus wethouder Koolen.

Het plan Peelwachter is bedoeld voor de locatie aan de oostelijke rand van de bebouwde kom Ospel, tussen de Meijelsedijk en de Plattepeeldijk. Voorheen lag hier een autosloperij. Deze is inmiddels opgeruimd.

Bijzonder woonconcept

Het realiseren van Peelwachter voorziet in de grote woonbehoefte op dit moment. Peelwachter gaat uit van 20, bij voorkeur energie neutrale, levensloopbestendige huurwoningen en een poortgebouw met daarin een multifunctionele recreatieruimte en een beheerderswoning. Het worden zorggeschikte woningen in een hofjesachtige setting met veel aandacht voor groen. Onderdeel van het plan zijn sociaal- maatschappelijke voorzieningen zoals een gezamenlijke tuin/tuinkassen, een museum en een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Noaberschap

“De voormalige autosloperij maakt plaats voor een groene plek waar Ospelnaren in een veilige omgeving zelfstandig kunnen wonen met toegang tot zorg en ondersteuning die bewoners zelf mogen inkopen”, aldus de initiatiefnemers van Kets-Maantje BV. Samenhorigheid, maatschappelijk participeren en “Noaberschap” zijn speerpunten voor het plan. Ook realiseren we een kwaliteitsverbetering in het buitengebied . Als compensatie om te kunnen bouwen worden 10.000 m2 leegstaande bedrijfsgebouwen en stallen in het buitengebied gesloopt.

Verder uitwerken

Eerder gaf het college al aan in principe mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging. Vervolgens heeft de initiatiefnemer het plan verder uitgewerkt. Het college heeft het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd en legt dit binnenkort zes weken ter inzage. Iedereen heeft dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad dient daarna het bestemmingsplan nog vast te stellen. Dat is de reden dat we de raad vooraf informeren over het besluit dat we aan dit plan medewerking willen verlenen,” aldus wethouder Koolen.

Informatieavond

Op woensdag 9 maart is er een informatieavond over het project voor belangstellenden. Deze vindt plaats in Brasserie Vrienden van de Peel aan het Aerthijsplein 3 in Ospel. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Opgeven voor de avond: klik hier.

Op de foto de initiatiefnemers Thijs Hendrix (1e van links), Dorien Schlicher-Hendrix (3e van links) en Rian Schonkeren-Hendrix samen met Winand Bijlmakers, gemeente Nederweert (2e van links) en wethouder Peter Koolen (4e van links).

Foto: Nederweert24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *