Disclaimer

Disclaimer inzake website de Peelwachter en presentatie Peelwachter die gegeven is aan belangstellenden op dinsdag 23 maart 2021 via MS Teams 19.30 uur-21.00 uur

Deze presentatie is gedaan naar beste vermogen en op basis van de beschikbare informatie op 23 maart 2021, en op basis van de huidige inzichten. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij nagestreefd hebben, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Het is mogelijk dat de plannen in de toekomst via voortschrijdend inzicht worden aangepast.

Aan de inhoud van de informatie op deze website en de presentatie van dinsdag 23 maart 2021 kunnen geen rechten worden ontleend. Kets-Maantje BV en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Copyright: Niets uit deze presentatie mag openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van Kets-Maantje B.V.

Kets-Maantje BV

Disclaimer sluiten