College van B&W Nederweert positief over bouwplan Peelwachter

Peelwachter Ospel

De gemeente Nederweert heeft een verzoek ontvangen om mee te werken aan een bouwplan van 20 zorgwoningen (huur) aan de Meijelsedijk in Ospel. Het plan aan de rand van de kern Ospel gaat uit van een woonzorgconcept met extra voorzieningen zoals een museum en een gezamenlijke tuin.

Het gemeentebestuur is positief over de ontwikkeling. “Het plan sluit aan bij de veranderende woonbehoeftes,” aldus wethouder Koolen.

Bouwplan van 20 zorgwoningen (huur) aan de Meijelsedijk in Ospel
Het gaat om de locatie aan de oostelijke rand van de bebouwde kom Ospel, tussen de Meijelsedijk en de Plattepeeldijk. Voorheen lag hier een autosloperij. Deze is inmiddels opgeruimd.

Knelpunten buitengebied oplossen
Om te kunnen wonen op deze locatie moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. “We zijn daarover in goed gesprek met de initiatiefnemers, aldus wethouders Voss. We kunnen er knelpunten in het buitengebied mee oplossen. Als het plan doorgaat, worden er 10.000 m2 leegstaande bedrijfsgebouwen en stallen in het buitengebied gesloopt.”

Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
De initiatiefnemer gaat uit van 10 sociale huurwoningen en 10 huurwoningen in het middensegment. Het plan gaat uit van zorggeschikte woningen in een hofjesachtige setting. Onderdeel van het plan zijn sociaal-maatschappelijke voorzieningen zoals een gezamenlijke tuin/tuinkassen, een museum en een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Verder uitwerken
Door in principe medewerking te verlenen aan het plan krijgt de initiatiefnemer een half jaar de kans zijn plan verder uit te werken en voor te bereiden. Als binnen de gestelde termijn het plan niet verder van de grond komt, kan de gemeente haar besluit heroverwegen. De initiatiefnemer gaat binnenkort zelf in gesprek met de inwoners van Ospel over het plan. Op deze manier willen ze de behoefte nog beter in beeld krijgen. In verband met de coronamaatregelen is nog onduidelijk op welke termijn dit kan.

Informatie
De gemeenteraad dient te zijner tijd het bestemmingsplan vast te stellen. Dat is de reden dat we de raad vooraf informeren over het besluit dat we aan dit plan medewerking willen verlenen,” aldus wethouder Koolen.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de Projectleider van de Peelwachter Rian Schonkeren-Hendrix | rian.schonkeren@hvdb.net of 06-23332673

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *